Star Wars: Son Jedi - MinibüsStar Wars: Son Jedi - Minibüs

Jingle: Evlere Şenlik
Beste: Serdar Öztop
Editör: Sonoton Music c/o Pelikan Müzik
Reklamveren: Disney
Yapım: Vana Film
Post-Prodüksiyon: Abt İstanbul